Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

13/03/2024

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας κάτω των Ορίων για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Επιστροφή

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας κάτω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτήρια, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο