Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

22/03/2024

Διακήρυξη ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Διακήρυξη ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας ανά την Επικράτεια, για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο