Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

04/12/2023

Υπενθύμιση Γνωστοποίησης Ανάθεσης Καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Επιστροφή

Σύμφωνα  με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.4990/2022, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με πενήντα (50) έως διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς,  έως τη 17η Δεκεμβρίου 2023 και να ενημερώσουν σχετικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συμμόρφωση, την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω υπενθυμίζουμε ότι στις ψηφιακές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας (https://apps.sepenet.gr/portal/login) είναι διαθέσιμη η σχετική φόρμα γνωστοποίησης Υ.Π.Π.Α .
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο