Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

20/12/2023

Ενημέρωση για το Δώρο Χριστουγέννων 2023 σε Εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα

Επιστροφή

Η Επιθεώρηση Εργασίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του αρ. 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80) καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών Χριστουγέννων, το οποίο  για το έτος 2023 θα πρέπει να καταβληθεί στους μισθωτούς την 21.12.2023.

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2023 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού  του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05-2023 μέχρι 31-12-2023.

Ως βάση του υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης,  αλλά εντός του διαστήματος  υπολογισμού του Δώρου ήτοι από 01-05-2023 έως 31-12-2023, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το Δώρο Χριστουγέννων 2023 που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

  • 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.
  • Δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Πάντως, ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

Το Δώρο εορτών Χριστουγέννων 2023 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Αν  οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του Δώρου συνιστά  ποινικό αδίκημα. Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει την σχετική καταγγελία, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555).

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας, οργανισμού κτλ), ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται, ει δυνατόν με ακρίβεια, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές (άρθ. 23β του Ν.4144/2013) και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τo άρθρo 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ενημερώνεστε από το site της Επιθεώρησης Εργασίας ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.hli.gov.gr/ergasiakes-scheseis/nomothesia-ergasiakes-scheseis/amoivi/doro-christougennon/dikaiouchoi-chronos-katavolis-2/

Επίσης στην  ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης εργαζόμενων και ανέργων της ΓΣΣΕ (kepea.gr) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την online εφαρμογή

https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

 για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, καταγγελία ή παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας επί των διαλαμβανομένων, μπορείτε να απευθύνεστε τα κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://www.hli.gov.gr/epikoinonia/ → Κατάλογος Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο