Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

19/07/2022

Πρόσκληση για Κάλυψη Τριών Θέσεων Εργασίας στο Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Επιστροφή
Στο πλαίσιο της σύστασης του γραφείου Διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, δημιουργούνται τρεις (3) θέσεις εργασίας μετακλητών υπαλλήλων. Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31-08-2022.
Μετάβαση στο περιεχόμενο