Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

15/07/2022

Ώρες Κοινού και Έλεγχος Εισόδου έως 25-7-2022

Επιστροφή

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων.

Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού*.

*ΚYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628/14-7-2022 (ΦΕΚ Β’ 3734/14-7-2022) Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο