Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

01/06/2022

Ενεργοποίηση Αναγγελίας Τ.Α. σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες

Επιστροφή

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 50067/28/2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από την 1η Ιουνίου 2018, όλες οι αναγγελίες Τεχνικών Ασφάλειας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από το portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. (www.sepe.gov.gr).

Η ηλεκτρονική διαδικασία αναγγελίας Τ.Α. εφαρμόστηκε αρχικά για τη γενική περίπτωση αναγγελίας σε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, ενώ η διαδικασία αναγγελίας Τ.Α. για πλοία και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες δεν τέθηκε σε εφαρμογή, καθώς απαιτούσε διαφορετικούς ελέγχους και πιο σύνθετο σχεδιασμό. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σχεδιασμού και την υλοποίηση της εφαρμογής, η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αναγγελίας Τ.Α. για Πλοία και εν γένει Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022, στον διαδικτυακό τόπο του Σ.ΕΠ.Ε., στη διεύθυνση www.sepe.gov.gr, παρέχεται νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Αναγγελιών Τεχνικών Ασφάλειας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την χειρόγραφη διαδικασία στην ηλεκτρονική υποβολή, θα δοθεί χρονικό διάστημα 3 μηνών (έως 31 Αυγούστου 2022) ώστε να εξοικειωθούν οι χρήστες με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Κατά το διάστημα αυτό οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση αναγγελίας Τ.Α. σε Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, θα μπορούν να υποβάλουν την αναγγελία είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά. Από την 1η Σεπτεμβρίου και εντεύθεν όλες οι αναγγελίες θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων της εφαρμογής και την ανεμπόδιστη περαίωση της διαδικασίας, παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες με διευκρινιστικά κείμενα και εικόνες. Σε περίπτωση αντιμετώπισης οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση helpsepeops@ypakp.gr. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να περιγράφετε με σαφήνεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, καταχωρώντας το ακριβές σημείο, στο οποίο αντιμετωπίζετε πρόβλημα και αν είναι εφικτό να επισυνάπτετε στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) με το παρουσιαζόμενο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε να καταχωρείτε έναν τουλάχιστον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, προκειμένου να σας καλέσουμε, για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επισημαίνεται ότι, δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες έχουν μόνο οι Τ.Α. που κατά την εγγραφή τους στην Ηλεκτρονική Βάση Καταχώρησης Τεχνικών Ασφάλειας στο ΟΠΣ ΣΕΠΕ, είχαν επιλέξει, στην Φόρμα εγγραφής, την αντίστοιχη δυνατότητα.

Τέλος επισημαίνεται ότι, όπως ισχύει και για την αναγγελία Τ.Α. σε επιχειρήσεις, προς το παρόν, η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αναγγελίας Τ.Α. μπορεί να γίνει μόνο από τους εργοδότες που εμφανίζονται έχουν υποχρέωση ή/και δυνατότητα εγγραφής Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και διαθέτουν κωδικούς ΟΠΣ ΣΕΠΕ. Φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπές εταιρείες που δεν διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ. κλπ, δεν μπορούν, προς το παρόν, να εγγραφούν και να δημιουργήσουν Λογαριασμό ως Εργοδότες στο ΟΠΣ ΣΕΠΕ, ως εκ τούτου δεν μπορούν να κάνουν χρήση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, η αναγγελία Τ.Α. για πλοία και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται χειρόγραφα.

Εγχειρίδιο Οδηγιών Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Τ.Α. σε Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες 

Με εκτίμηση

Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο