Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

02/08/2023

Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΤΕΕΣ & του ΤΕΑΥΕ Καστοριάς

Επιστροφή
Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύσσει τη διενέργεια Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αριθμό 55552 ΕΞΕ 2023/07-06-2023 (ΑΔΑ: 994Θ0Μ5ΙΝ5) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Καστοριάς.
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο