Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

26/04/2021

28η Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Επιστροφή

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει επίσης καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση Ελεύθερων Συνδικάτων ως Ημέρα Μνήμης των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία εστιάζει σε στρατηγικές για την ενδυνάμωση των εθνικών συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και ισχυρά, ώστε να αντιμετωπίζουν σημερινές και μελλοντικές κρίσεις, μέσα από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν (από τον κόσμο της εργασίας).

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τον γενικό πληθυσμό να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς προκλήσεις σε σχέση με τον ιό SARS-CoV-2 και επέφερε πολλές επιπτώσεις στον κόσμο της εργασίας. Από τότε που εμφανίστηκε ως παγκόσμια κρίση στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19 είχε βαθιές επιπτώσεις παντού. Η πανδημία έχει αγγίξει σχεδόν κάθε πτυχή του κόσμου της εργασίας, από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στους χώρους εργασίας, έως τους κινδύνους Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Οι μετατοπίσεις σε νέες μορφές εργασιακών ρυθμίσεων, όπως η εκτεταμένη εξάρτηση από την τηλεργασία, έχουν, για παράδειγμα, παρουσιάσει πολλές ευκαιρίες για τους εργαζόμενους, αλλά επίσης ενέχουν δυνητικούς κινδύνους ΑΥΕ, συμπεριλαμβανομένων ψυχοκοινωνικών κινδύνων και ειδικότερα της βίας.

Η έκθεση της Παγκόσμιας Ημέρας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα κρίση καταδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης αυτών των συστημάτων ΑΥΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας στην εργασία, τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, ώστε να αυξήσει την επαγρύπνηση και να ενθαρρύνει τον διάλογο σχετικά με τη σπουδαιότητα της δημιουργίας και της επένδυσης σε ισχυρά συστήματα ΑΥΕ, αντλώντας παραδείγματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τον περιορισμό και την αποτροπή της μετάδοσης του Covid-19 στους εργασιακούς χώρους. Υπεύθυνη για τον συντονισμό της εκδήλωσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).

Δείτε την ειδική σελίδα για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο