Ανακοινώσεις

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2023 (Eπικαιροποίηση 17.02.2023)

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για…

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΤΕΕΣ Ξάνθης της Επιθεώρησης Εργασίας

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΤΕΕΣ Ξάνθης

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2023

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για…

1 2 3 4 17
Μετάβαση στο περιεχόμενο