Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικός ΑσφαλείαςΑπασχόληση Τεχνικού ΑσφαλείαςΔιαδικασία Αναγγελίας Τεχνικού ΑσφαλείαςΠροσόντα Τεχνικού ΑσφαλείαςΧρόνος Απασχόλησης Τεχνικού ΑσφαλείαςΑρμοδιότητες – Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Επιστροφή

O Τεχνικός Ασφαλείας είναι το Θεσμικό όργανο που έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Οι αρμοδιότητές του είναι συμβουλευτικές και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 14 και 15 του Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο