Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικός ΑσφαλείαςΑπασχόληση Τεχνικού ΑσφαλείαςΔιαδικασία Αναγγελίας Τεχνικού ΑσφαλείαςΠροσόντα Τεχνικού ΑσφαλείαςΧρόνος Απασχόλησης Τεχνικού ΑσφαλείαςΑρμοδιότητες – Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Χρόνος Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Επιστροφή

Ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας  στην επιχείρηση αλλά και στα παραρτήματα αυτής (εφόσον διαθέτει) καθορίζεται από το είδος της επιχείρησης,  και το πλήθος των εργαζόμενων ανά κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης .

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο