Ειδικές Εργασίες

Ειδικές Εργασίες

Εργασία με Οθόνες Οπτικής ΑπεικόνισηςΧειρωνακτική Διακίνηση ΦορτίωνΕκρηκτικές ΑτμόσφαιρεςΜεταφορά Ρευστών, Πυρακτωμένων ΥλώνΣυγκολλήσεις

Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Επιστροφή
  1. Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α’ 19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK.
    1. Διορθ. Σφ. (ΦΕΚ 6/Α’ 25.1.1995) Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α).
Μετάβαση στο περιεχόμενο