Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

Aντιμετώπιση Kινδύνων από Aτυχήματα Mεγάλης Έκτασης σε Eγκαταστάσεις ή Μονάδες, Λόγω της Ύπαρξης Επικίνδυνων ΟυσιώνYπεράκτιες Εργασίες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Yπεράκτιες Εργασίες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Επιστροφή

Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’ 28.7.2016) Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο