Δημοσιεύσεις

Οι Όροι Εργασίας Βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης δεν Μπορούν να Υπολείπονται των Κατωτάτων Μισθολογικών Ορίων

Με αφορμή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, που ορίζουν ότι οι τακτικές αποδοχές απαρτίζονται από τον βασικό μισθό και προσαύξηση προϋπηρεσίας, η…

1 2 3
Μετάβαση στο περιεχόμενο