Πάνω από 10.000 διενεργηθείσες συζητήσεις εργατικών διαφορών

Σύνολο Συζητήσεων Εργατικών Διαφορών στο ΣΕΠΕ κατά το έτος 2019: 11.987

  • Εργατικές Διαφορές ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2019
  • Θέματα Εργατικών Διαφορών για το έτος 2019
  • Αποτελέσματα Διενέργειας Συζητήσεων Εργατικών Διαφορών για το έτος 2019
Μετάβαση στο περιεχόμενο