Περισσότερες από 6.500 Διερευνήσεις Εργατικών Ατυχημάτων

Σύνολο διερευνηθέντων ατυχημάτων της Επιθεώρησης Εργασίας κατά το έτος 2020: 6.610

  • Διερευνηθέντα εργατικά ατυχήματα ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2020
  • Διερευνηθέντα εργατικά ατυχήματα ανά σοβαρότητα για το έτος 2020
  • Διερευνηθέντα εργατικά ατυχήματα ανά είδος για το έτος 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο