Μερική/ Εκ περιτροπής Απασχόληση

Μερική/ Εκ περιτροπής Απασχόληση

Μερική ΑπασχόλησηΕκ Περιτροπής ΑπασχόλησηΈγγραφος ΤύποςΑποδοχές Μερικής ΑπασχόλησηςΠροστατευτικές Διατάξεις

Έγγραφος Τύπος

Επιστροφή

Η σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του άρθρου 38 του Ν. 1892/1990, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4635/2019, στο έγγραφο της συμφωνίας πρέπει να περιλαμβάνονται: τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, ο τόπος παροχής της εργασίας, ο χρόνος της απασχόλησης, ο τρόπος αμοιβής και οι τυχόν όροι τροποποίησης της σύμβασης. Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις γίνονται για ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο εργασίας.

Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτισή της Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού. Η έλλειψη εγγράφου τύπου, λοιπόν, πλήττει τη σύμβαση ως σύμβαση μερικής απασχόλησης με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Η γνωστοποίηση των συμφωνιών για μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση καθώς και των αποφάσεων του εργοδότη που αφορούν σε εκ περιτροπής εργασία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο