Ετήσια Κανονική Άδεια

Ετήσια Κανονική Άδεια

Ημέρες ΆδειαςΗμέρες Υπολογισμού και Χρόνος ΧορήγησηςΤμηματική ΧορήγησηΑποδοχές Άδειας και Επίδομα ΆδειαςΔιαλείπουσα, Εκ Περιτροπής ή Μερική ΑπασχόλησηΣυνέπειες από Μη Χορήγηση ΆδειαςΛοιπά ΘέματαΒιβλίο Αδειών

Ημέρες Υπολογισμού και Χρόνος Χορήγησης

Επιστροφή

Το άρθρο 2 του Α.Ν. 539/45, ορίζει ότι στην άδεια αναπαύσεως των μισθωτών, υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή οι Κυριακές, οι αργίες, οι ημέρες ασθενείας του μισθωτού (εντός των ορίων βραχείας ασθένειας) που εμπίπτουν μέσα στο διάστημα της αδείας, η αποχή του μισθωτού λόγω στρατεύσεως, απεργίας, ανταπεργίας ή ανωτέρας βίας.

Για τους μισθωτούς με πενθήμερη εργασία δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν εργασία λόγω του πενθημέρου (ρεπό).

Ο χρόνος χορήγησης της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Α.Ν. 539/45, διακανονίζεται μεταξύ μισθωτών και εργοδότη. Οι μισοί εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν την κανονική άδεια στο χρονικό διάστημα από 01/05 – 30/09 εκάστου έτους. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός 2 μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα, χωρίς αυτό να αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την λήψη της κανονικής άδειας από τον εργαζόμενο. Η δικαιούμενη, κατ’ έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους (N.4808/2021 άρθρο 61).

Μετάβαση στο περιεχόμενο