Το έργο ΔΙΟΝΗ

Απόλυση και διακριτική μεταχείριση γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον: Υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση παρέμβασης

Το έργο DIONE αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τις απολύσεις γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη, καθώς και τη διακριτική μεταχείρισή τους λόγω γονικής άδειας. Μέσω της δημιουργίας μίας διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης, το έργο θέλει να υποστηρίξει όχι μόνο τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα διακριτικής προσέγγισης, αλλά και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές όπως και άλλους παράγοντες της αγοράς εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο στην Ελλάδα;

  1. Γυναίκες που χρειάζονται έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τη νομοθεσία που τις προστατεύει απέναντι σε κάθε παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασης δικαιωμάτων τους λόγω μητρότητας ή εγκυμοσύνης στον εργασιακό τομέα.
  2. Εργαζόμενους γονείς που χρειάζονται εξατομικευμένη υποστήριξη για να προσδιορίσουν εάν έχουν υπάρξει θύματα διακριτικής μεταχείρισης.
  3. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, εργοδότες, στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σύμβουλοι σταδιοδρομίας κλπ. που χρειάζονται στοχευμένη πληροφόρηση και καθοδήγηση ώστε να δραστηριοποιούνται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει θέματα εγκυμοσύνης και μητρότητας.
  4. Δημόσιες Αρχές και επαγγελματίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, ή σε οργανισμούς απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι/ες χρειάζονται ένα λειτουργικό εργαλείο για το έργο τους.

Το DIONE υιοθετεί μια ολιστική και συστημική προσέγγιση που βασίζεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, με τη συμμετοχή ενός εταιρικού σχήματος με πολλαπλές αναφορές που θα εργαστεί για κοινές δημιουργικές προτάσεις λύσεων λύσεις σε ένα κοινωνικό νομικό και πολιτικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ρευστότητα.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα DIONE επιδιώκει να λειτουργήσει ως κόμβος πληροφόρησης και υποστήριξης για όλους τους ενδιαφερομένους.

Παράλληλα αναπτύχθηκε ο οδηγός «Μητρότητα και εργασία: Οδηγός δικαιωμάτων» με σκοπό να ενδυναμώσει τις εργαζόμενες -νυν και μέλλουσες μητέρες- παρέχοντας πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα και την αντιμετώπιση περιστατικών απόλυσης ή διακριτικής μεταχείρισης.

 

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο