Δημοσιεύσεις

Επαναπροκήρυξη για την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων Παρ’ Εφέταις με Σχέση Έμμισθης Εντολής στην Ανεξάρτητη Αρχή “Επιθεώρηση Εργασίας”

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις [θέση (1) και θέση (2)], με σχέση έμμισθης…

1 2 3 4 40
Μετάβαση στο περιεχόμενο