Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

18/03/2021

Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

Επιστροφή

Ανάρτηση του οριστικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης και των απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο