Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

09/01/2023

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2023

Επιστροφή

Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας έτους 2023.

Σχετικές Διατάξεις

Λήψη Εγγράφου
Εγκύκλιοι
Λήψη Εγγράφου
Κατηγορίες επικινδυνότητας
Αρχεία αίτησης και συνημμένων εντύπων
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο