Ανακοινώσεις

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2022 (Επικαιροποίηση 26-08-2022)

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για…

Πρόσκληση για Κάλυψη Τριών Θέσεων Εργασίας στο Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Στο πλαίσιο της σύστασης του γραφείου Διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, δημιουργούνται τρεις (3) θέσεις εργασίας μετακλητών υπαλλήλων.…

1 15 16 17 18 19 28
Μετάβαση στο περιεχόμενο