Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

13/11/2022

Ώρες Κοινού και Έλεγχος Εισόδου έως 21-11-2022

Επιστροφή

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων.

Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού*.

* ΚYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64786/11-11-2022 (ΦΕΚ Β’ 5783/11-11-2022) «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00»

Μετάβαση στο περιεχόμενο