Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

02/05/2022

Ώρες Κοινού και Έλεγχος Εισόδου έως 16-5-2022

Επιστροφή

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων.

Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού*.

*Άρθρο 1 ΚYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β’ 2137/30-4-2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο