Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

05/05/2020

Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2

Επιστροφή

Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο