Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

14/05/2024

Δράση Ενημέρωσης για τη Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

Επιστροφή

Εκστρατεία ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών, στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας και παρενόχλησης, ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, δημιούργησε έναν περιεκτικό οδηγό αντιμετώπισης του φαινομένου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η διανομή του στους χώρους απασχόλησης θα γίνει από Επιθεωρητές Εργασίας, κατά την πραγματοποίηση ελέγχων. Παράλληλα, είναι ψηφιακά διαθέσιμος στο https://www.hli.gov.gr/wp-content/uploads/2024/05/bia-parenohlisi.pdf.

Η δράση της Επιθεώρησης Εργασίας, για την άμεση ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών, έχει την υποστήριξη του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, με τη συμβολή της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», μίας κοινότητας εξωστρεφών, παραγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας, ο οδηγός θα προωθηθεί σε επιχειρήσεις-μέλη της, ώστε να διαμοιρασθεί σε εργαζόμενους.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο