Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

21/06/2023

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου

Επιστροφή
Ανάρτηση Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την
στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του
Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς.
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο