Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

19/02/2024

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Επιστροφή
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλο για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς – Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο