Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

12/02/2024

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Επιστροφή
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Σερρών, για την από κοινού κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δύο υπηρεσιών.
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο