Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

24/07/2023

Αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Επιστροφή

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο