Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

11/04/2022

Ανάρτηση Πινάκων Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων για την Επιλογή Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας

Επιστροφή

Η Επιτροπή Επιλογής του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας  γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ αριθμ. 4532/18-01-2021  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 113 έως και 116 του Ν. 4808/2021 (Α΄101), καταρτίσθηκαν οι πίνακες αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Ε.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Επιλογής από την Τρίτη 12/04/2022 και ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 14/04/2022  και ώρα 23:59  αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypekyp.soh@ypakp.gr

Ανακοίνωση

Πίνακας Αποκλειομένων

Πίνακας Επιλέξιμων

Μετάβαση στο περιεχόμενο