Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης

Μηνάς Αναλυτής

Ο Μηνάς Αναλυτής είναι οικονομολόγος και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Poiters της Γαλλίας. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A (Diplôme d’études approfondies), έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) στον Τομέα των Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών.

Στη συνέχεια στελέχωσε την Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας με την ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα.

Συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακολούθως εργάστηκε ως ερευνητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), του οποίου διετέλεσε Γενικός Διευθυντής.

Μελέτες του έχουν εκδοθεί σε γαλλικά επιστημονικά έντυπα.

Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο: «Στο Όνομα της Οικονομίας», το οποίο συγκεντρώνει την αρθρογραφία του στον τύπο, αλλά και σε άλλα έγκριτα οικονομικά περιοδικά.

Ομιλεί άριστα Γαλλικά και Αγγλικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο