Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης

Γεώργιος Πελεκανάκης

Ο Γεώργιος Πελεκανάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στον χώρο της Διεθνούς Λογιστικής και Ελεγκτικής με υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γρήγορα αντιλήφθηκε την αξία των επαγγελματικών πιστοποιήσεων και προχώρησε στη λήψη πιστοποιήσεων στο χώρο του Εσωτερικού Ελέγχου (C.I.A), του ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (C.I.S.A), της διερεύνησης της απάτης (C.F.E), της Διαχείρισης Κινδύνων (C.R.P), ενώ κατέχει πιστοποίηση και στο χώρο του Controls Self-Assessment (C.C.S.A), καθώς και διεθνών προγραμμάτων, όπως το COBIT 5.0 και το COSO IC.

Έχει περισσότερα από 26 χρόνια εμπειρίας πάνω στον έλεγχο εργαζόμενος σε διεθνής ελεγκτικούς οίκους, ενώ από το 2003 παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης μέσα από την Pelekanakis Professional Services. Στα πλαίσια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει παράσχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε πληθώρα εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει βοηθήσει πολλούς οργανισμούς να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που διαθέτουν. Παράλληλα, συμμετέχει ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Από το 2008 είναι μέλος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και έχει διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής σε ΔΕΚΟ (ΕΛΚΕΔΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΕΜΥ ΑΕ, ΕΑΒ ΑΕ). Τον Δεκέμβριο του 2008 εκλέχθηκε πρώτος πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης, ενός μη κερδοσκοπικού φορέα που στηρίζει επαγγελματίες που ασχολούνται με την καταπολέμηση της απάτης. Τον Απρίλιο του 2013 εκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 4800 εσωτερικούς ελεγκτές στην Ελλάδα, σε χώρες της Βαλκανικής και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της ΝΑ Ασίας. Διδάσκει Ελεγκτική και Εσωτερικό Έλεγχο στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας (Deree) από το 2003 και για περισσότερα από 17 χρόνια παρέχει αδιάλειπτη εκπαίδευση για την πιστοποίηση του CIA στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι συχνός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια σε όλο τον κόσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο