Έτη 2023 & 2024

Τα στατιστικά του 2023 μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

Τα στατιστικά του 2024 μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάιος 2024

31.696 πραγματοποιηθέντες έλεγχοι

7.034 επιβληθείσες κυρώσεις

18.722.421€ συνολικό ποσό επιβληθέντων προστίμων

 

  • Αναλυτική Δραστηριότητα Επιθεώρησης Εργασίας ανά Υπηρεσία
  • Ανάλυση ανά Είδος Παραβάσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  
  • Ανάλυση ανά Είδος Παραβάσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας 
  • Ανάλυση ανά Είδος Παραβάσεων Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών 
Μετάβαση στο περιεχόμενο