Καταγγελία

Καταγγελία

Καταγγελία

Καταγγελία

Επιστροφή

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας υφίσταται και η εξέταση κάθε καταγγελίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που υποβάλλεται σε αυτή με οποιοδήποτε τρόπο. Η Επιθεώρηση Εργασίας τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες και τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση της οι καταγγελίες.

Απαιτούμενα στοιχεία
Κατά τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, είναι απαραίτητο ο καταγγέλλων να παράσχει με ακρίβεια τα εξής στοιχεία, προκειμένου ο έλεγχος να είναι αποτελεσματικός:
Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη
Διεύθυνση του τόπου ελέγχου
Θέματα/προβλήματα προς διερεύνηση κατά τον έλεγχο

Τρόποι υποβολής
Ο καταγγέλλων μπορεί να υποβάλλει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555.
  Η κλήση διαβιβάζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Επιθεώρησης Εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 15:00, όπου αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τα καταγγελλόμενα και όλα τα απαραίτητα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες.
  Όλες οι καταγγελίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα και διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ανάλογα με το θέμα της καταγγελίας.
 • Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ανώνυμης καταγγελίας.
  Επιλέγοντας το κουμπί «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», ο χρήστης παραπέμπεται στην αρχική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας. Από εκεί μπορεί να επιλέξει «Ανώνυμη Καταγγελία» όπου στη συνέχεια θα ανοίξει η σχετική φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων της καταγγελίας. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή ανώνυμης καταγγελίας δεν απαιτείται ο καταγγέλλων να είναι εγγεγραμμένος χρήστης.  Αφού συμπληρωθεί η φόρμα καταγγελίας με όλα τα υποχρεωτικά πεδία, υποβάλλεται και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ μπορεί να εκτυπωθεί. Ταυτόχρονα διαβιβάζεται αυτόματα στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ανάλογα με τον τύπο των θεμάτων της καταγγελίας που θα επιλέξει ο καταγγέλλων.  Για υποβολή ανώνυμης καταγγελίας, πατήστε εδώ.
 • Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής καταγγελίας εγγεγραμμένου χρήστη.
  Εφόσον ο καταγγέλλων έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας, μπορεί να συνδεθεί εκεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και να υποβάλει την καταγγελία του επώνυμα, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.
  Για οδηγίες, πατήστε εδώ. Με την υποβολή της, η καταγγελία λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να εκτυπωθεί από τη σχετική λίστα στις «Ενημερώσεις» του χρήστη. Ταυτόχρονα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ανάλογα με τον τύπο των θεμάτων της καταγγελίας που θα επιλέξει ο καταγγέλλων. Για δημιουργία λογαριασμού χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, πατήστε εδώ.
 • Με επίσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία με τo αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης.
  Καταγγελίες μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά ή με προσέλευση στο αρμόδιο τμήμα του τόπου εργασίας, όπου καταγράφονται όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία.
  Για τις περιοχές αρμοδιότητας των Τμημάτων, καθώς και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις τους, πατήστε εδώ.
 • Με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας.
  Ο καταγγέλλων μπορεί να στείλει την καταγγελία του στο αρμόδιο Τμήμα μέσω  email, αναφέροντας οπωσδήποτε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και όποια άλλη πληροφορία θεωρεί χρήσιμη.
  Για τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) των Τμημάτων της Επιθεώρησης Εργασίας, πατήστε εδώ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο