Δημοσιεύσεις

Οδηγός Επίλυσης Εργατικών Διαφορών από την Επιθεώρηση Εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας δημοσιεύει οδηγό διενέργειας εργατικών διαφορών, αποσκοπώντας στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία επίλυσής τους…

Μετάβαση στο περιεχόμενο