Condiții de Angajare

Condiții de Angajare

Obligația angajatorului de a furniza salariatului informații scrise cu privire la condițiile de muncăCare sunt elementele minime care trebuie să fie incluse în notificarea scrisăDeteriorarea unilaterală a condițiilor de muncă: Angajatorul NU poate modifica unilateral condițiile de muncă convenite (ore, salariu, loc de muncă) ale unui lucrătorPerioada de probă

Perioada de probă

Înapoi

În cazul muncii pe durată determinată, aceasta trebuie să fie proporțională cu durata și natura preconizată a muncii și în niciun caz nu poate depăși ¼ din durata totală convenită a contractului de muncă și, în orice caz, nu poate depăși șase luni. În cazul reînnoirii unui contract sau a unui raport de muncă pe durată determinată pentru același post și aceleași atribuții, nu este permisă o nouă perioadă de probă. În cazul în care un angajat a lipsit de la locul de muncă în timpul perioadei de probă din cauza unei boli sau a unui alt motiv care a suspendat relația de muncă, angajatorul său are posibilitatea de a prelungi perioada de probă pentru o perioadă similară de timp.

Sari la conținut