Condiții de Angajare

Condiții de Angajare

Obligația angajatorului de a furniza salariatului informații scrise cu privire la condițiile de muncăCare sunt elementele minime care trebuie să fie incluse în notificarea scrisăDeteriorarea unilaterală a condițiilor de muncă: Angajatorul NU poate modifica unilateral condițiile de muncă convenite (ore, salariu, loc de muncă) ale unui lucrătorPerioada de probă

Care sunt elementele minime care trebuie să fie incluse în notificarea scrisă

Înapoi

Angajatorul trebuie să informeze în scris fiecare lucrător, în termen de 7 de zile de la începerea activității, cu privire la următoarele elemente (termenii și condițiile esențiale de încadrare în muncă):

 • datele de identitate ale angajatorului și ale angajatului;
 • locul de desfășurare a activității sau sediul social al întreprinderii sau adresa de domiciliu a angajatorului, în cazul în care locul de muncă nu este fix sau este ales de lucrător cu o referire explicită la variabilitatea locului de muncă;
 • poziția sau specializarea lucrătorului, gradul, categoria sau sectorul de activitate al acestuia, precum și o scurtă descriere a obiectului activității sale;
 • data la care începe contractul sau relația de muncă și data la care încetează sau durata preconizată a acestuia, în cazul în care este vorba de o relație de muncă pe durată determinată;
 • durata și condițiile perioadei de probă, în cazul în care s-a convenit asupra acestor;
 • toate tipurile de remunerație la care are dreptul angajatul, precum și periodicitatea și modalitatea de plată a acestora;
 • durata programului de muncă pe zi sau săptămână de lucru, în cazul în care programul de organizare a timpului de lucru este în întregime sau în cea mai mare parte previzibil, orice alte aranjamente și remunerații pentru orele suplimentare sau pentru munca suplimentară, precum și orice eventuale reglementări cu privire la schimburile de tură;
 • în cazul în care programul de lucru este în totalitate sau în cea mai mare parte imprevizibil, angajatorul informează lucrătorul cu privire la:
  • principiul conform căruia programul de lucru este variabil, numărul de ore garantate pentru a fi plătite și remunerația pentru munca prestată în afara orelor garantate;
  • orele și zilele de referință în care poate fi solicitat să lucreze;
  • perioada minimă de înștiințare pe care lucrătorul trebuie să o primească înainte de începerea unei activități și, dacă este cazul, perioada în care angajatorul poate anula misiunea.

În plus, angajatorul trebuie să informeze în scris fiecare lucrător, în termen de 1 lună de la începerea activității, cu privire la următoarele informații (condiții suplimentare de încadrare în muncă):

 • în cazul în care este vorba despre un lucrător într-o întreprindere cu caracter sezonier, identitatea întreprinderii la care este repartizat lucrătorul, de îndată ce aceasta este cunoscută;
 • dreptul la formare profesională oferită de angajator, în cazul în care există o obligație legală de a o oferi;
 • durata concediului plătit la care are dreptul lucrătorul, precum și modul și momentul acordării acestuia;
 • procedura pe care trebuie să o urmeze angajatorul și angajatul în cazul încetării contractului de muncă, în special obligația de reziliere scrisă, termenele de preaviz, stabilirea cuantumului plăților compensatorii și existența unui motiv întemeiat, dacă este necesar;
 • orice contracte colective care reglementează condițiile de muncă;
 • instituțiile de asigurare socială la care este asigurat lucrătorul, precum și orice alte prestații din partea angajatorului, legate de asigurările sociale.

Oricare dintre clauzele și condițiile de mai sus ale contractului/relației de muncă nu poate fi mai nefavorabilă pentru lucrător decât se prevede în legislația relevantă sau într-un eventual CCM relevant.

În cazul în care un angajat care își prestează în mod obișnuit activitatea în Grecia este solicitat să lucreze într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță, documentele de mai sus îi sunt oferite înainte de plecare și conțin cel puțin următoarele informații suplimentare:

 1. țara sau țările în care urmează să se desfășoare activitatea și durata preconizată a acesteia;
 2. moneda în care urmează să fie plătită remunerația sa;
 3. indemnizațiile sau facilitățile, în numerar sau în natură, legate de atribuirea postului respectiv; și
 4. informații cu privire la faptul dacă se are în vedere repatrierea și, în caz afirmativ, condițiile care reglementează repatrierea.

Pentru cazurile de detașare într-un stat membru al UE, în Elveția sau în SEE, înainte de plecarea în străinătate, este informat suplimentar în scris cu privire la:

 1. remunerația la care are dreptul lucrătorul în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru în care își desfășoară activitatea;
 2. în cazul în care sunt prevăzute, indemnizațiile legate de detașare și modalitățile de decontare a cheltuielilor de călătorie, de ședere și de cazare; și
 3. site-ul web național oficial al statului membru gazdă în care lucrătorul urmează să lucreze, prin intermediul căruia acesta se poate informa cu privire la termenii și condițiile de angajare aplicabile lucrătorilor detașați.

Angajatorul trebuie să informeze în scris cu privire la orice modificare a condițiilor de muncă și de încadrare în muncă menționate mai sus cel mai târziu până în momentul în care are loc modificarea.

Sari la conținut