Traficul De Persoane

Traficul De Persoane

Traficul De Persoane

Traficul De Persoane

Înapoi

TRAFICUL DE PERSOANE este traficul ilegal de persoane folosind violența, amenințări,sau alte mijloace coercetive,de obicei în scopul exploatării sexuale sau prin muncă,  în timp ce MUNCA FORȚATĂ  înseamnă forțarea unei persoane să lucreze în captivate pentru un salariu mic sau deloc.

INSPECTORATUL MUNCII , ca organ competent pentru controlul condițiilor de muncă și protecția drepturilor de muncă a lucrătorilor – în special în cazurile grupurilor vulnerabile – pune accept pe lupta împotriva traficului de persoane în scopul expluatării prin muncă. Acționează preventiv prin informarea  lucrătorilor cu privire la drepturile lor de muncă ,și audit  prin identificarea   potențialelor  victime ale traficului de persoane prin observarea semnelor de explotare prin muncă în timpul inspecțiilor.

INDICAȚII PENTRU VICTIMILE EXPLOATĂRII    PRIN MUNCĂ

 • Monitarizarea continuă – supravegherea în timpul muncii și în timpul  «liber» .
 • Incapacitatea de a se folosi de libertățile fundamentale la locul de muncă.
 • Munca nedeclarată – neasigurată.
 • Privarea – limitarea circulației libere.
 • Reținerea – limitarea documentelor de călătorie și documentelor de identitate.
 • Imposibilitatea determinării detaliilor angajatorului.
 • Obligații de datorie.
 • Promisiunii false cu privire la tipul și orele de muncă.
 • Promisiuni false cu privire la remunerare.
 • Cazare într-un spațiu comun pentru mai multe persoane împreună .
 • Cazare în izolare – regiuni îndepărtat (în special  zone rurale) .
 • Cazare în locuri unde nu există garanții elimentare de igienă.
 • Privarea mijloacelor de comunicare.
 • Semne de violență fizică-psihologică.
 • Aproximativ inexistente garanții de siguranță și igienă la locul de muncă.
 • Nu există contract de munsă.

În acest context cooperează cu Α21 din Grecia  din ianuarie 2023. Α21 [abolierea sclaviei în secolul 21] este o organizație internațională și non-guvernamentală  fondată în 2008  în Salonic și activă în prezent în  19 locații în  14  țări din lume.

Strategia Α21 de combaterea a fenomenului traficului de persoane se concentrează pe trei domenii principale: Informare , Identificare  și  Reabilitarea victimelor .

 1. INFORMAREA GRUPURILOR VULNERABILE ȘI REDUCEREA CERERII.
  Se pune accept pe prevenire și informare prin evenimente de prezentare și programe de formare către noua generație ,profesioniști, publicul larg și  grupele vulnerabile.
 2. IDENTIFICAREA VICTIMELOR SALVATE ȘI PRODUCEREA JUSTIȚIEI.
  Α21 lucrează îndeaproape cu autoritățile pentru localizarea și identificarea victimelor,prin Linia Ferbinte Antitrafic  1109.  În aceelaș timp urmărește urmărirea penală a traficanților și reprezentarea legală a supraviețuitorilor în procedurile judiciare – asigurându–se că cazul ajunge în instanțe și în justiție și să vinovatul nu va rămâne nepedepsit.
 3. ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTĂRIREA SUPRAVIEȚUIȚILOR TRAFICULUI .
  Α21 poate oferi supraviețuitorilor trafiicului de persoane acces la locuințe,îngrijire medicală,sprijin psihosocial ,repatriere, în funcție de nevoile lor individuale și în scopul reintegrării în societate.Pentru scopurile de mai sus Α21 întreține o pensiune  de criză și un centru de zi.

 

1109 – LINIA DE INFORMARE PENTRU TRAFIC  DE  PERSOANE

 În 2012, la inițiativa  Α21 a fost creată în Grecia Linia Ferbinte de Combatare a Traficului de Persoane  1109, singura linie telefonică de pe teritoriul Greciei cu obiect exclusiv  al traficului de persoane . Apelurile sunt gestionate de operatori special instruiți, care vorbesc greaca și engleza , în timp ce există posibilitatea de tele-interpretare direcă în peste 200 de limbi.

Prin Linia 1109 sunt furnizate informații despre traficul de persoane,semnele recunoașterii incidentelor de trafic, precum și serviciile oferite de A21 supraviețuitorilor . În plus, prin Linia 1109, apelanții au capacitatea de a raporta în mod anonim suspiciuni sau incidente posibile, care sunt legate cu traficul de persoane.

Linia ferbinte 1109 acceptă raporte anonime sau denumite despre posibilile incidente traficului de persoane prin telefon,e-mail sau prin formularul special de comunicare de pe site-ul   www.1109.gr.

A lua legătura:

tel.: 1109

Website: www.1109.gr Facebook: 1109 Greece E-mail: info@1109.gr

Sari la conținut