Condiții de Angajare

Condiții de Angajare

Obligația angajatorului de a furniza salariatului informații scrise cu privire la condițiile de muncăCare sunt elementele minime care trebuie să fie incluse în notificarea scrisăDeteriorarea unilaterală a condițiilor de muncă: Angajatorul NU poate modifica unilateral condițiile de muncă convenite (ore, salariu, loc de muncă) ale unui lucrătorPerioada de probă

Deteriorarea unilaterală a condițiilor de muncă: Angajatorul NU poate modifica unilateral condițiile de muncă convenite (ore, salariu, loc de muncă) ale unui lucrător

Înapoi

În cazul în care angajatorul modifică în mod unilateral termenii și condițiile esențiale de muncă ale lucrătorului și acestea se înrăutățesc, cum ar fi o modificare substanțială a locului de muncă, a programului de lucru, a salariului angajatului fără consimțământul acestuia, atunci lucrătorul are dreptul de a denunța acest fapt la inspectoratul de muncă prin intermediul procedurii de soluționare a litigiilor în materie de muncă. De asemenea, acesta poate sesiza o instanță de judecată, poate invoca o demisie forțată și poate solicita despăgubiri.

În plus, pentru tăierile/reducerile salariale care nu sunt efectuate cu acordul scris al lucrătorului (cu excepția cazului în care reducerile sunt rezultatul unui contract colectiv sau al unui alt acord cu reprezentanții angajaților) se poate solicita recuperarea lor, în urma unei plângeri, prin urmărirea penală de către Departamentul de Inspecție a Muncii, în conformitate cu dispozițiile privind neplata veniturilor pentru activitatea efectuată.

Sari la conținut