Drepturi

Drepturi

Contract individual de muncăRemunerațieConcediul periodic anual – indemnizația de concediuLimitele timpului de lucruBoală

Remunerație

Înapoi
 • Lucrătorii, după prestarea activității, au dreptul de a-și primi salariul, care este plătit la sfârșitul fiecărei perioade pe baza căreia este calculat (ziua-lună), cu excepția cazului în care se convine altfel.

Aceste salarii sunt plătite exclusiv în conturile bancare ale lucrătorilor, care primesc un extras de cont în care sunt indicate în detaliu sumele acordate de orice natură și reținerile aferente.

Lucrătorii care sunt plătiți pe bază de salariu zilnic au dreptul să primească salariul zilnic și pentru zilele de sărbători legale din timpul anului.

În cazul întârzierii sau refuzului de a plăti salariile de către angajator, lucrătorii au dreptul:

 1. Să se adreseze Departamentului competent de inspecție a muncii de la locul lor de muncă și să depună o plângere sau o cerere pentru un litigiu de muncă.
 2. Să depună o plângere împotriva angajatorului la departamentul de poliție competent.
 3. Blocarea activității lor, în conformitate cu articolul 325 din Codul Civil.
 4. Să considere refuzul sau întârzierea remunerației ca fiind o modificare unilaterală prejudiciabilă a condițiilor de muncă și, prin urmare, a încetării contractului de muncă, solicitând, printre altele, indemnizația de concediere corespunzătoare.
 5. Să solicite în justiție recuperarea salariului prin introducerea unei acțiuni în fața instanțelor civile.
 • Lucrătorii au dreptul la întreaga Primă de Paște, egală cu o jumătate de salariu lunar sau 15 salarii zilnice, dacă au lucrat toată perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 30 aprilie sau la o parte din Prima de Paște, dacă raportul lor de muncă nu a durat întreaga perioadă.
 • Lucrătorii au dreptul la Prima de Crăciun integrală, egală cu un salariu lunar sau 25 de salarii zilnice, dacă au lucrat toată perioadă cuprinsă între 1 mai și 31 decembrie, sau la o parte din Prima de Crăciun dacă raportul de muncă nu a durat întreaga perioadă.
 • Pentru fiecare zi de lucru în afara sediului, lucrătorii au dreptul la o indemnizație egală cu un (1) salariu pe zi sau cu 1/25 din salariul legal. În cazul în care angajatorul oferă hrană și cazare, lucrătorii au dreptul la 1/4 din indemnizație, în timp ce, în cazul în care se asigură numai hrană sau numai cazare, aceștia au dreptul la 1/2 sau, respectiv, 4/5 din indemnizație.
 • Pentru fiecare oră de muncă suplimentară pe care o vor presta lucrătorii cu fracțiune de normă, aceștia au dreptul la o remunerație corespunzătoare, cu un spor de doisprezece la sută (12 %) din remunerația convenită.
 • Pentru fiecare oră de muncă suplimentară, lucrătorii au dreptul la plata tarifului orar plătit, plus douăzeci la sută (20%).
 • Pentru fiecare oră de muncă suplimentară, lucrătorii au dreptul la salariul orar plătit plus patruzeci la sută (40%) pentru fiecare oră suplimentară legală, șaizeci la sută (60%) pentru fiecare oră suplimentară prin decizia organului competent al Ministerului Muncii și o sută douăzeci la sută (120%) pentru fiecare oră suplimentară nelegală.
 • Lucrătorii care vor lucra în a șasea zi (cu încălcarea săptămânii de lucru de cinci zile) au dreptul la salariul zilnic plătit plus treizeci la sută (30%).
 • Lucrătorii care vor lucra în zilele de duminică sau în zilele de sărbătoare au dreptul la un spor salarial de șaptezeci și cinci la sută (75 %) din salariul orar legal.
 • Pentru fiecare oră de muncă de noapte, adică de la ora zece seara până la șase dimineața, lucrătorii au dreptul la un spor salarial de douăzeci și cinci la sută (25%) din salariul orar legal.

Sari la conținut