Drepturi

Drepturi

Contract individual de muncăRemunerațieConcediul periodic anual – indemnizația de concediuLimitele timpului de lucruBoală

Limitele timpului de lucru

Înapoi

Lucrătorii au dreptul:

  • Să lucreze în companie pentru maximum patruzeci (40) de ore pe săptămână, repartizate fie pe cinci (5) zile, cu un timp de lucru zilnic de opt (8) ore, fie pe șase (6) zile, cu un timp de lucru zilnic de șase (6) ore și patruzeci (40) de minute.
  • Să beneficieze de o perioadă de repaus săptămânal de cel puțin douăzeci și patru (24) de ore consecutive.
  • Să beneficieze de un repaus zilnic de cel puțin unsprezece (11) ore consecutive.
  • Să beneficieze de o pauză de cel puțin cincisprezece (15) și de maximum treizeci (30) de minute în cazul în care timpul lor de lucru zilnic depășește patru (4) ore.
  • Să beneficieze de un repaus intermediar de cel puțin trei (3) ore în cazul în care sunt angajați cu normă întreagă, dar cu program intermitent.

Lucrătorii care lucrează într-o zi de duminică cu permisiune de la Inspecția Muncii au dreptul:

  • Să beneficieze de o perioadă de repaus săptămânal complementar de douăzeci și patru (24) de ore într-o altă zi lucrătoare a săptămânii următoare, în cazul în care lucrează peste cinci (5) ore într-o zi de duminică.
  • Să solicite o perioadă de repaus egală într-o altă zi lucrătoare, dacă activitatea prestată de ei duminica nu depășește cinci (5) ore.

Sari la conținut