Reclamații

Reclamații

Reclamații

Reclamații

Înapoi

Printre competențele Inspecției Muncii se numără examinarea oricărei reclamații privind încălcări ale legislației muncii care îi este înaintată în orice mod. Inspecția Muncii păstrează confidențialitatea informațiilor și a surselor din care a luat cunoștință de reclamații.

Date obligatorii

Pe parcursul procedurii de depunere a unei reclamații, este necesar ca reclamantul să furnizeze cu exactitate următoarele date pentru ca verificarea să fie eficientă:

  • Numele și Codul fiscal al companiei sau al angajatorului
  • Adresa locului de inspecție
  • Aspecte/probleme care trebuie investigate în timpul controlului

Modalități de depunere

Reclamantul poate depune o plângere, în mod anonim sau pe numele său, în unul dintre următoarele moduri:

  • Prin intermediul liniei unice de servicii pentru cetățeni 1555.

Apelul este direcționat către dispeceratul Inspecției Muncii în zilele lucrătoare între orele 9:00 și 15:00, unde funcționari competenți înregistrează datele raportate și toate datele și informațiile necesare de mai sus.

Toate reclamațiile se înregistrează într-un sistem electronic și se transmit departamentului de inspecție competent, fie pentru relații de muncă (TEES), fie pentru siguranță și sănătate la locul de muncă (TEAYE), în funcție de subiectul reclamației.

  • Prin intermediul serviciului online pentru depunerea unei reclamații anonime.

Prin selectarea butonului „Servicii electronice”, utilizatorul este direcționat la pagina principală a serviciilor electronice ale Inspecției Muncii. De acolo poate selecta „Reclamație anonimă” unde va fi deschis formularul aferent pentru completarea datelor reclamației. Vă rugăm să rețineți că depunerea unei reclamații anonime nu se impune persoanei care efectuează raportarea să fie un utilizator înregistrat. După ce formularul de reclamație este completat cu toate câmpurile obligatorii, acesta este trimis și primește un număr de înregistrare și poate fi tipărit. În același timp, acesta este transmis automat Departamentului de inspecție competent, fie Departamentului pentru relații de muncă (TEES), fie Serviciului de siguranță și sănătate în muncă (TEAYE), în funcție de tipul de reclamație care urmează să fie selectată de reclamant. Pentru a depune o reclamație anonimă, faceți clic aici.

  • Prin intermediul serviciului de reclamații online pentru utilizatorii înregistrați.

În cazul în care reclamantul și-a creat un cont de utilizator al Serviciului Electronic al Inspecției Muncii, acesta se poate autentifica acolo cu codurile sale personale și poate trimite reclamația pe numele său, prin completarea formularului special.

La depunerea reclamației, aceasta primește un număr de înregistrare și poate fi tipărită din lista relevantă din „Actualizări” a utilizatorului. În același timp, este transmisă Departamentului de inspecție competent, fie pentru relațiile de muncă (TEES), fie pentru siguranță și sănătate la locul de muncă (TEAYE), în funcție de tipul de reclamație selectat de reclamant. Pentru a crea un cont de utilizator pentru serviciile electronice ale SEPE, faceți clic aici.

  • Prin deplasare la sau prin comunicare telefonică cu departamentul de inspecție competent.

De asemenea, reclamațiile pot fi făcute și prin telefon sau prin prezentarea la departamentul competent de la locul de muncă, unde sunt înregistrate toate datele solicitate mai sus.

  • Prin trimiterea unui e-mail către Departamentul de inspecție de la locul de muncă.

Reclamantul poate trimite plâmgerea la departamentul competent prin e-mail, indicând, în orice caz, toate datele necesare menționate mai sus și orice alte informații pe care le consideră utile.

Pentru datele de contact (telefon și adresă de e-mail) ale departamentelor Inspectoratului Muncii, faceți clic aici.

Sari la conținut