Условия за работа

Условия за работа

Задължение на работодателя да предостави на работника писмено уведомление за условията на работаКакви са минималните данни, които трябва да бъдат включени в писменото уведомлениеЕдностранно нарушаване на условията на труд: Работодателят НЕ МОЖЕ едностранно да променя договорените условия на труд (работно време, заплата, работно място) на работникаИзпитателен срок

Изпитателен срок

обратно

Ако работата е срочна, тя трябва да бъде пропорционална на очакваната продължителност и естеството на работата, като в никакъв случай не може да надвишава ¼ от общата договорена продължителност на заетостта и във всички случаи не може да надвишава шест месеца. В случай на подновяване на договор или срочно трудово правоотношение за същата длъжност и същите задължения не се допуска нов изпитателен срок. В случаите, когато работникът е отсъствал от работа по време на изпитателния срок поради заболяване или друга причина, която е прекъснала трудовото правоотношение, работодателят му има възможност да удължи изпитателния срок за съответстващ период от време.

Skip to content