Права

Права

Индивидуален трудов договорВъзнаграждениеРедовен годишен отпуск — обезщетение за отпускРаботно времеБолест

Работно време

обратно

Работниците/служителите имат право:

  • да бъдат заети в задължено предприятие за максимум четиридесет (40) часа на седмица, разпределени или в пет (5) дни, с дневно работно време от осем (8) часа, или в шест (6) дни, с дневно работно време от шест (6) часа и четиридесет (40) минути;
  • да ползват седмична почивка от поне двадесет и четири (24) последователни часа;
  • да ползват ежедневна почивка от поне единадесет (11) последователни часа;
  • да ползват почивка от минимум петнадесет (15) и максимум тридесет (30) минути, при условие че дневното им работно време надвишава четири (4) часа;
  • да ползват междинна почивка от най-малко три (3) часа, ако са заети на пълен работен ден, но с прекъснато работно време.

Работниците, заети в неделен ден след отпуск от инспекцията по труда, имат право:

  • да ползват допълнителна седмична почивка с продължителност двадесет и четири (24) часа в друг работен ден веднага през следващата седмица, ако работят в неделя над пет (5) часа;
  • да поискат почивка с еднаква продължителност в друг работен ден, стига заетостта им в неделя да не надвишава пет (5) часа.

Повече информация относно РАБОТНОТО ВРЕМЕ.

Skip to content