Жалба

Жалба

Жалба

Жалба

обратно

Сред задълженията на Инспекцията по труда е и разглеждането на всяка жалба за нарушение на трудовото законодателство, подадена по какъвто и да е начин. Инспекцията по труда пази в тайна информацията и източниците, от които е разбрала за жалбите.

Необходима информация

По време на процеса на подаване на жалба е необходимо жалбоподателят да предостави точно следната информация, за да бъде проверката ефективна:

  • наименование и ЕИК на предприятието или работодателя;
  • адрес на мястото на проверката;
  • въпроси/проблеми, за разглеждане по време на проверката.

Начини на подаване

Жалбоподателят може да подаде жалба, анонимно или с имената си, по един от следните начини:

  • чрез единната линия за обслужване на граждани 1555.

Обаждането се препраща към телефонна централа на Инспекцията по труда в работни дни от 9:00 до 15:00 часа, където компетентни служители вписват подадените сигнали и всички необходими горепосочени данни и информация.

Всички жалби се регистрират в електронна система и се препращат към компетентния отдел „Инспекция“ или „Трудови отношения“ или „Безопасни и здравословни условия на труд“, в зависимост от предмета на жалбата.

  • чрез електронна услуга за подаване на анонимна жалба.

С избиране на бутон „Електронни услуги“ потребителят се насочва към началната страница на електронните услуги на Инспекция по труда. Оттам той може да избере „Анонимна жалба“, където ще се отвори съответният формуляр за попълване данните на жалбата. Подчертава се, че за подаването на анонимна жалба не се изисква жалбоподателят да е регистриран потребител. След като формулярът за жалба бъде попълнен с всички задължителни полета, той се подава и получава входящ номер и може да бъде разпечатан. Същевременно автоматично се препраща към компетентния отдел „Инспекция“ или „Трудови отношения“ или „Безопасни и здравословни условия на труд“, в зависимост от вида на предмета на жалбата, избран от жалбоподателя. За подаване на анонимна жалба, кликнете тук.

  • чрез електронна услуга за подаване на жалба от регистриран потребител.

Ако жалбоподателят е създал потребителски профил за Електронните услуги на Инспекцията по труда, той може да влезе там с личните си кодове и да подаде жалбата си със своите имена, попълвайки специалния формуляр.

При подаване жалбата получава входящ номер и може да бъде разпечатана от съответния списък в „Уведомления“ на потребителя. Същевременно се препраща към компетентния отдел „Инспекция“ или „Трудови отношения“ или „Безопасни и здравословни условия на труд“, в зависимост от вида на предмета на жалбата, избран от жалбоподателя. За създаване на потребителски профил за електронните услуги на Инспекцията по труда кликнете тук.

  • чрез посещение или телефонна връзка с компетентния отдел „Инспекция“.

Жалби могат да се подават и по телефона или с явяване в съответния отдел на работното място, където се записва цялата необходима горепосочена информация.

  • чрез изпращане на съобщение по електронната поща (имейл) до отдела за инспекция на работното място.

Жалбоподателят може да изпрати жалбата си до компетентния отдел по имейл, споменавайки непременно цялата необходима информация, спомената по-горе, както и всяка друга информация, която счита за полезна.

За данните за контакт (телефон и електронен адрес) на отделите на инспекция по труда кликнете тук.

Skip to content