Права

Права

Индивидуален трудов договорВъзнаграждениеРедовен годишен отпуск — обезщетение за отпускРаботно времеБолест

Болест

обратно
  • Работниците/служителите, които след полагане на 10-дневен труд отсъстват поради болест, запазват правото си на заплащане петнадесет (15) дни, ако са в първата година на работа, или един месец за следващите години при същия работодател.
  • Ако заболяването е продължило до три (3) дни, работниците/служителите имат право да получат 1/2 от дневната си заплата за всеки един ден от отсъствието си, продължило до три дни.
  • Ако болестта е продължила повече от три дни, за оставащите (освен трите) дни от болестта служителите имат право да получат обичайното си възнаграждение, минус обезщетението за болест, което са получили или имат право да получат от своя осигурителен институт.

За повече информация относно БОЛЕСТТА.

Skip to content