Условия за работа

Условия за работа

Задължение на работодателя да предостави на работника писмено уведомление за условията на работаКакви са минималните данни, които трябва да бъдат включени в писменото уведомлениеЕдностранно нарушаване на условията на труд: Работодателят НЕ МОЖЕ едностранно да променя договорените условия на труд (работно време, заплата, работно място) на работникаИзпитателен срок

Задължение на работодателя да предостави на работника писмено уведомление за условията на работа

обратно

Съгласно Закон № 5053/2023 работодателят е длъжен да информира работника в писмена форма за съществените условия на договора или трудовото правоотношение на хартиен или електронен носител. Трябва да се отбележи, че когато информацията се предоставя чрез електронен носител, работникът трябва да има възможност за достъп до нея, като информацията трябва да може да се съхранява и разпечатва.

Уведомлението за основните съществени условия на труд трябва да бъде предоставено не по-късно от 7 дни след започване на работата, а за допълнителните съществени условия на труд — не по-късно от един месец след започване на работата.

Skip to content